Хими 11

Давс гарган авах арга

Уусдаг давс гарган авах

Уусдаггүй давс гарган авах

Хими 11

Давс гарган авах арга: Уусдаг давс гарган авах, Уусдаггүй давс гарган авах

Схемийн дагуу урвалын тэгшитгэл бичих